فرق جراحی پلاستیک در ایران با اروپا

فرق جراحی پلاستیک در ایران با اروپا

فرق جراحی پلاستیک در ایران با اروپا همچنین در سمپوزیوم صورت ایران در تهران «مت استفانلی» – یک جراح فرانسوی اظهار داشت: در جراحی پلاستیک در اروپا و آمریکا، افراد تمایل دارند حداقل تغییر در ظاهر آنها اتفاق بیفتد. در واقع، می توان گفت که 85 درصد متقاضیان جراحی پلاستیک در اروپا، زنان هستند. وی … ادامه