تفاوت جراحی زیبایی با جراحی پلاستیک

تفاوت جراحی زیبایی با جراحی پلاستیک برای عزیزانی که تمایل به اقدام عمل زیبایی دارند در مطلب زیر بیان میگردد.

جراحی زیبایی با جراحی پلاستیک کاملاً متفاوت است. بسیاری از جراحان پلاستیک ترجیح می دهند جراحی زیبایی انجام دهند.
به خاطر همین اغلب این دو اصطلاح با هم اشتباه گرفته می شود. جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک
از نظر تخصص ارتباط نزدیکی با هم دارند، اما با هم یکی نیستند.